top of page

Diensten

 

Hier vindt u aanvullende informatie over onze diensten. Mocht u vragen hebben of graag eens om de tafel willen zitten om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website of via 026 - 4722248.

Grondverzet

Wij verrichten voor u alle voorkomende werkzaamheden binnen het grondverzet in de breedste zin van het woord. Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit; aannemers binnen de grond-, weg-, en waterbouw, overheidsinstellingen en particulieren.

Agrarisch loonwerk

 

Agrarisch loonwerk is een dienstverlening in de agrarische sector die zich richt op alles wat te maken heeft met voedselwinning voor mens en dier. Wij beschikken over diverse grondbewerkingsmachines om hiermee een goed zaaibed voor uw gewas te realiseren, denk hierbij bijvoorbeeld aan een ploeg, een cultivator, een rotorkopeg of een frees. 

Cultuurtechnisch werk

Onder cultuurtechnisch werk vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met de inrichting van het landelijk gebied. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan percelen met agrarische bestemming, de aanleg van wegen en watergangen, maar ook landelijk gebied dat niet voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld wegbermen, slootkanten en natuurlijke graslanden. Deze gronden moeten nadat het grondverzet is gebeurd, wellicht ook ingezaaid worden. 

bottom of page